Hjem

          DANSKE SOMMERHUSUDLEJERE               GRUNDEJERFORENINGER

Corona-krisen påvirker os alle. Hos Fritidshusejerne får vi mange henvendelser fra personer, der spørger, om det er forsvarligt at tage i sommerhus, og fra mange, der udlejer deres hus, og som oplever annulleringer uden betaling. Vi synes, det er forsvarligt at tage i sommerhus, så længe man følger anbefalingerne i øvrigt. Vi anbefaler, at man handler hjemmefra, og skal man handle lokalt, så lad en enkelt person foretage indkøbene. At få plads og adgang til frisk luft og natur, tror vi, er rigtig gavnligt for de mange, der bl.a. arbejder hjemmefra, og de der undervises hjemme. Omkring udlejning se nedenfor.


Velkommen hos foreningen Fritidshusejerne.

 Foreningen for os med sommerhus.

 

Vi er en interesseorganisation for samtlige ejere af fritidshuse i Danmark og de dertil knyttede grundejerforeninger. Som sommerhusejere har vi mange fælles interesser, og vi har derfor et sekretariat, bl.a. med jurister, der har særlig indsigt i sommerhuslovgivning, planlov og foreningsret. På udejningnsområdet ønsker vi at kunne give modspil til den brancheforening, som de fleste bureauer er tilknyttet.  Vi ønsker fair og ikke mindst transparente vilkår for de mange, der bidrager til den danske turismesucces, ved at udleje deres sommerhus.


Foreningen har en sektion for grundejerforeninger og en sektion for de ejere, der har valgt at udleje deres hus, og som derfor har specielle behov for rådgivning mv.


Du kan få mere information om, hvad der konkret tilbydes medlemmer af de enkelte sektioner ved at klikke på "Se mere" under de to sektioner.


Udlejning - Corona - force majeure

Såfremt lejerne ikke kan komme frem til huset, eksempelvis på grund af lukkede grænser, karantæne eller rejserestriktioner, der er underlagt lovgivning, så kan der være tale om force majeure. Alt efter hvordan aftalerne med ejer og lejer er udformet, kan der være en forskel i behandlingen. Helt generelt mener vi, at der ved ovennævnte eksempler er tale om force majeure, og vi mener, at lejemålene kan annulleres. Dette bør efter vores opfattelse medføre, at aftalerne bortfalder, hvilket betyder, at sommerhusejeren ikke skal afregnes, og at lejeren skal have sin betaling refunderet med fradrag for allerede afholdte omkostninger og eventuelt et mindre administrationsgebyr.

Vi får rigtig mange reaktioner på situationen. Der er hos den enkelte sommerhusejer forståelse for, at der ikke betales, når lejeren ikke kan komme frem. Forståelsen ophører, når man hører, at bureauerne ikke refunderer lejen til gæsterne, men - pr. kulance - tilbyder at ombooke eller udstede et tilgodebevis. Det er efter vores opfattelse en uhørt fremgangsmåde fra bureauernes side. Bureauerne polstrer sig rent likviditetsmæssigt og lader husejerne stå tilbage. Det må nu stå helt klart for alle, at der for bureauerne er tale om benhård business, og at man ikke har noget interessefælleskab med husejerne, men blot betagter dem som leverandører til forretningen.

Danske Sommerhusudlejere


Sommerhusudlejning


Vi arbejder bl.a. for:


  • Bedre betingelser for sommerhusudlejere
  • Højere indtjening
  • Indflydelse på beslutninger om feriehusturisme
  • Rådgivning i forhold til udlejningsbureauer
  • Øgning af den samlede feriehusturismen
  • Sæsonspredning og lokale arbejdspladserSe mere..

Grundejerforeninger


Sidder du i bestyrelsen?


Vi arbejder bl.a. for:


  • Bedre betingelser for sommerhusejere i hele Danmark


Vi tilbyder:


  • Gratis juridisk rådgivning for medlemmer


  • Meget fordelagtige forsikringsordninger:    Bestyrelsesansvar, underslæb, IT-kriminalitet og erhvervSe mere..

Følg os på


Copyright © All Rights Reserved | Fritidshusejerne • Maglebjergvej 13 • 2800 Kgs. Lyngby • Tlf. 5059 8115 • info@fritidshusejerne.dk • www.fritidshusejerne.dk