Grundejerforeninger

          DANSKE SOMMERHUSUDLEJERE               GRUNDEJERFORENINGER

Grundejerforeninger

Medlemskab       

Grundejerforeninger


dfe

Grundejerforeninger og specielt bestyrelsesmedlemmer har en del at se til.


Der er dels det lokale, der er veje der skal holdes, fællesarealer, bådpladser, badebroer mv. kræver også opmærkomhed.


Af og til kan sager mellem medlemmerne ikke undgås, det kan dreje sig om stridigheder omkring hegn, træer mv., og kræver også en indsats.


Men der er også andre opgaver end de lokale, det kan dreje sig om miljøhøringer, regler for bebyggelse, isolering, kloakering, afvanding, renovation mv.


Vi opfatter det som en af foreningens primære opgaver at kunne rådgive medlemmerne, også om mere komplicerede spørgsmål, og det på en sådan måde, at den opbyggede erfaring ligger i foreningen. Derfor har vi 2 jurister i sekretariatet (heraf er den ene formanden) og vi har – udover almen juridisk kompetence – specialviden indenfor feriehusområdet, forsikringsområdet og organisationsret.

FORSIKRINGER

Forsikringer er et meget vigtigt tema i foreninger og ikke midnst i grundejerforeninger for ejere af fritidshuse. Her er det normalen, at medlemmerne af foreningen deltager i vedligeholdelse mv., måske blot en gang nogle få timer om året. Uanset omfanget og uanset der er tale om frivillig og ulønnet arbejdskraft, så er en arbejdsskadesforsikring lovpligtig!


Vi har gennem vores arbejde de sidste 5 år konstateret, at forsikringer, herunder bestyrelsesansvar, bliver omfattet af mere og mere interesse.


Vi har derfor valgt at omlægge vorse kontingent struktur, således at et "grund" medlemskab automatisk omfatter:


  • Grundejeransvar/erhvervsansvar
  • Bestyrelsesansvar
  • Arbejdsskadesforsikring


Et grundmedlemskab inkluderer også betaling for de første 25 medlemmer og der er ingen gebyrer eller andet og prisen er kr. 2.695. Ønskes en udvidelse, der dækker retshjælp, Netbank/IT-kriminalitet og underslæb kan denne tilkøbes for kr. 1.895.


Vores kontingentstruktur er enkel, de første 25 medlemmer er inkluderet i grundmedlemskabet og så koster det kr. 19 pr. medlem i niveauet 26 til 100 og herudover kr. 15 pr. medlem. Foreninger med mere end 200 medlemmer bedes kontakte os før indmeldelse.

INFO TIL ALLE NUVÆRENDE MEDLEMMER. ALLE EKSISTERENDE MEDLEMEMR HAR, SOM MINIMUM, NATURLIGVIS  FÅET DE FORSIKRINGSDÆKNINGER, DER HAR VÆRET GÆLDENDE HIDTIL - OG NATURLIGVIS TIL UÆNDREDE PRISER

Copyright © All Rights Reserved | Fritidshusejerne • Maglebjergvej 13 • 2800 Kgs. Lyngby • Tlf. 5059 8115 • info@fritidshusejerne.dk • www.fritidshusejerne.dk