Medlemsydelser

          DANSKE SOMMERHUSUDLEJERE               GRUNDEJERFORENINGER

Danske Sommerhusudlejere

Vidste du      Sommerhusturisme      Ydelser      Debat      Medlemskab

Medlemsydelser

Som medlem af DanskeSommerhusudlejere har du fri adgang til nedennævnte:

 

 

Rådgivning & gennemgang af kontrakt

 

Hvordan planlægger du din egen brug af huset? Må du selv bruge eventuelle tomme uger? Må du selv foretage supplerende udlejning? Hvordan er dine rettigheder når sæsonen er i gang.? Hvor-dan foregår udbetaling af leje forud/bagud ? Er du sikret ved afbestilling ? Hvordan er du sikret ved skader på huset ?

 

Vurdering af udlejningsbudget – også i forbindelse med købsovervejelser

 

Er budgettet realistisk | Antal uger | Ugepriser ? Fordeling af indtægter? Hvad hvis budgettet svigter? Hvem bærer den økonomiske risiko ? Har du indflydelse ved svigtende udlejning ? Er der ens priser i Danmark og udlandet ?

 

Rådgivning om udlejningsfremmende tiltag – udstyr/inventar/beskrivelse

 

Hvordan skal du udstyre dit hus? Hvad med private effekter? Antal senge og sengetyper? TV og Internet? Hvordan skal di hus beskrives og fotografers?

 

Skatterådgivning i forbindelse med udlejning

 

Hvordan forholder du dig skattemæssigt? Risikoen ved at anvende den erhvervsmæssige model. 10.000 eller 20.000 i fradrag ?

 

Juridisk bistand i relation til udlejningsrelaterede spørgsmål

 

Hvor meget må du leje ud? Hvad med vinterudlejning? Må du udleje erhvervsmæssigt? Hvad med skader på huset og inventaret? Hvordan får du erstatning fra lejerne? Hvad sker der såfremt gæ-sterne klager og ønsker erstatning? Hvor mange huse kan du eje og udleje? Hvad sker der med udlejningsaftalen hvis du sælger? Hvordan kan du opsige din aftale? Hvem har ansvaret hvis dine lejere eksempelvis generer naboen?

 


Rådgivning i relation til fordeling af lejeindtægt mellem ejer & bureau

 

Der er flere måder at aftale prisen pr. uge på. Den mest almindelige er en fast pris pr. uge i de en-kelte sæsoner. Prisen aftales som hovedregel i danske kroner. For en stor del af husene fordeles indtægten med 60% til dig og 40% til bureauet. Det vil sige at bureauet lægger godt 65 % oven på din pris. Har huset spa eller pool kan du ofte få en bedre aftale, ligesom fordelingen kan veksle fra bureau til bureau. Nogle bureauer sælger husene dyrere uden for Danmark uden at du som ejer for del i denne ekstrapris.

 

Forskellige former for udlejning – bureau, gør det selv – fordele og ulemper

 

Når  du skal udleje kan du vælge mellem forskellig muligheder, idet du overordnet set kan vælge mellem at udleje selv eller overlade det til et bureau.

 

Der er mange forhold at overveje:

 

  • Markedsføring af dit hus
  • Nøgleudlevering
  • Modtagelse af gæster
  • Kontrol af huset
  • Hvem hjælper lejerne såfremt der er problemer
  • Hvad med skader

 

Lejer du ud selv kan du få et bundfradrag på  kr. 10.000, udlejer du gennem et bureau der indbe-retter til Skat så får du et bundfradrag på.  Kr. 20.000 – til gengæld skal du aflevere en stor del af indtægten til bureauet.

 

Forsikringsmæssig rådgivning

 

Har du den rigtige forsikring, dækker den ved udlejningsskader, erstatning ved manglende udlej-ning som følge af en erstatningsberettiget skade, omplaceringsudgifter mv.

 


 

Copyright © All Rights Reserved | Fritidshusejerne • Maglebjergvej 13 • 2800 Kgs. Lyngby • Tlf. 5059 8115 • info@fritidshusejerne.dk • www.fritidshusejerne.dk